Přeskočit na hlavní obsah

Podání oznámení

Kontaktní údaje
Poštovní / kontaktní adresa
Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit. Délka textu maximálně 800 znaků.
Přiložte veškeré relevantní důkazy prokazující skutečnosti uvedené v oznámení. Povolené jsou následující typy souborů .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf. Maximální velikost nahrávaných souborů je 10MB.
Ochrana před odvetnými opatřeními se nevztahuje na osobu, která učinila vědomě nepravdivé oznámení.*